GWR3300 Dört gaýtarma ýoly kabul ediji

Aýratynlyklary:

19 ”1RU-da dört sany garaşsyz gaýdyp alyjy.

Iki basgançak pes süzgüç.

5 ~ 200MHz Yza gaýdyp barýan ýol RF.

Öňki panelde RF çykarylyşy yzygiderli sazlanýar.


ÖNÜMLER DETAIL

Önümiň beýany

GWR3300 rack monta return ýol kabul edijisi ýapyk CATV yzyna signal kabul etmek üçin niýetlenendir.19 ”1RU tekerinde iň köp 4 sany garaşsyz gaýtarma ýoly optiki kabul edijisi bar, olar optiki düwünlerimizden binanyň süýümi bolan ýagdaýynda ýa-da öýe süýüm bolan ýagdaýynda dört PON ulgamy alýar.Her bir kabul edijiniň pes sesli PIN diody, GaAs deslapky güýçlendiriji, pes zolakly süzgüç we ýokary çykaryjy derejeli RF güýçlendiriji bar, 19 ”1RU yzky panelinde 45dBmV çykyş derejesini üpjün edýär.PIN diody meşhur 1310nm, 1550nm we beýleki CWDM kanallaryny goşmak bilen 1260nm ~ 1650nm optiki tolkun uzynlygyny goldaýar.Öň panelde, her kabul ediji üçin bir -20dB RF synag porty we her bir kabul ediji üçin bir üznüksiz sazlap bolýan berkitme bar, bu bolsa her gaýdyp barýan ýoluň RF çykyş derejesini aňsat gurnamaga mümkinçilik berýär.Her yzyna gaýdýan ýol kabul edijiniň geçirijilik giňligi 5MHz ~ 204MHz bolup, 42 / 54MHz, 65 / 85MHz, 85 / 102MHz, 204 / 258MHz optiki düwün RF zolakly bölünişine laýyk gelýär, Docsis 2.0, Docsis 3.0 we Docsis 3.1 kabel modeminiň ýokary akymly RF signallaryny goldaýar.Başgaça aýdylanda, optiki düwünlere ýa-da RFoG mikronodlaryna garamazdan, GWR3300 ähli CATV ýokary akym signallary bilen iş salyşyp biler.

Dört garaşsyz gaýtarma ýoly RF çykyşlaryndan başga-da, CMTS ABŞ port birikmesi üçin amatly bolan dört kabul edijiniň çykyşyny bir RF çykyşy hökmünde birleşdirýän bir RF porty bar.

Performanceokary öndürijilikli fotodiod we gibrid güýçlendiriji bilen GWR3300, Kabel Modemiň ýokary akym signallary üçin arassa gaýdyp barmak ýoluny hödürleýär.Öň paneldäki optiki güýç görkezijisi we RF synag porty kabul edijiniň ýagdaýyny görkezip biler.

Beýleki aýratynlyklary:

• 1550nm / 1310nm goşa tolkun uzynlygy.

• 19 ”1U standart rafda 4 sany garaşsyz RPR.

• Pes ses, ýokary çyzykly fotodiod.

• 5- 204 MGs RF geçirijilik giňligi.

• streamokarky sesi peseltmek üçin iki zolakly süzgüç.

• Öň panelde bar bolan çykyş sazlamasy we -20dB RF synagy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler