GLB3500E-4R Nilesat we Arabsat, bir öýe iki süýümden ýokary

Aýratynlyklary:

Nilesat giň zolakly LNB süýümli 1 GLB3500E-2T geçiriji.

Arabsat giň zolakly LNB süýüm 2 ​​GLB3500E-2T geçiriji.

GLB3500E-4R iki sany SC / APC süýümli giriş we bir RF çykyşy bar.

Optiki AGC diapazony: -6dBm ~ + 1dBm.

Sat RF netijeleri: 1210MHz, 1420MHz, 1680MHz, 2040MHz.

4 sany birmeňzeş oturgyç kabul edijisi üçin bir SatCR RF porty.

EN50494 + EN50607 standartlaryna laýyk gelýär.

Wariant: 8-e çenli birmeňzeş kabul ediji üçin iki sany SatCR RF porty.

GPON ONU-a goşmaça WDM porty.


ÖNÜMLER DETAIL

Önümiň beýany

GLB3500E-4R hemra teleýaýlymy FTTH Optical LNB iki ýadroly süýümli giriş optiki kabul edijisidir, dört giň zolakly RF-ny iki emeli hemradan (mysal üçin, Nilesat we Arabsat) süýüm signallaryndan bir öýde 4 sputnik kabul edijisi üçin bir RF çykyşyna öwürýär.Iki süýümli girişden 2pc Greatway GLB3500E-2T emeli hemra teleýaýlym optiki geçirijileri bilen işlemek bilen, GLB3500E-4R giň zolakly RF-ny iki hemradan üýtgedýän SatCR modulyny döretdi, 4 sany hemra kabul edijisi üçin bir SatCR RF portunda 4 hemra ulanyjy toparyny çykardy.

SMATV (Sputnik ussady Antenna TW), kwartiralarda ýa-da jemgyýetde ýaşaýan abonentlere hemra teleýaýlymyny we ýerüsti teleýaýlymlary hödürlemek meşhurdyr.Adaty SMATV esasy antennanyň mazmunyny multiswit arkaly hemra kabul edijilerine koaksial kabel arkaly paýlap biler.Sputnik ýygylygynyň has ýokary ýitgisi sebäpli SMATV kabel aralygy, hatda onlaýn güýçlendiriji bilenem 150 metrden az.Adaty iki emeli hemra SMATV ulgamyna binanyň üçeginden kaskadly köpwitlere çenli 9 sany RF kabeli gerek, bir binada 100-den az abonent hyzmat edýär.Süýümden ýokary SMATV iki emeli hemra üçin “Greatway Technology” -da FTTB çözgüdi hökmünde GLB3500M-8 we FTTH çözgüdi hökmünde GLB3500E-4R bar.FTTB çözgüdi yzygiderli STB hemrasy bolmaly, FTTH çözgüdi bolsa birleşip bilmeýän STB hemrasy bolmaly.

GLB3500E-4R, islendik FTTH programmasynda GPON ONU bilen bilelikde işlemek üçin 1310nm / 1490nm / 1550nm WDM opsiýa porty bar, bu hemra emeli hemra LNB mazmunyny GPON ulgamyna girizmäge mümkinçilik berýär.

Beýleki aýratynlyklary:

Ykjam plastmassa jaý.

Iki sany SC / APC süýümli giriş we bir RF çykyş.

Lineokary çyzykly fotodiod.

Optiki AGC diapazony: -6dBm ~ + 1dBm.

4 sany birmeňzeş oturgyç kabul edijisi üçin bir SatCR RF porty.

Sat RF topary: 950 ~ 2150MHz.

TVerüsti teleýaýlym RF geçirijilik giňligi: 88 ~ 250MHz.

EN50494 + EN50607 standartlaryna laýyk gelýär.

GPON ONU-a goşmaça WDM porty.

Opsiýa: 8-e çenli birleşdirip bolmajak kabul ediji üçin bir SatCR RF porty.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler