GOLT2000 8 port GPON OLT

Aýratynlyklary:

19 ”8 GPON porty we ýokary göteriş porty bolan 1RU jaýy.

ITU-T G.984 / G.988 standartlaryna laýyk gelýär.

ITU-984.4 OMCI protokolyna laýyk gelýär.

Her GPON porty 1 × 32 ýa-da 1 × 64 ýa-da 1 × 128 PON goldaýar.


ÖNÜMLER DETAIL

Önümiň beýany

GOLT2000, super GPON giriş ukyby, daşaýjy synp ygtybarlylygy we doly howpsuzlyk funksiýasy bilen ITU-T G.984 / G.988 talaplaryna laýyk gelýän kiçi göwrümli GPON OLT kasetadyr.Ajaýyp dolandyryş, tehniki hyzmat we gözegçilik ukyby sebäpli uzak aralyga optiki süýüme giriş talaplaryny kanagatlandyryp biler.GOLT2000 8 sany aşak düşýän GPON porty, 8 GE birikme porty we 8 GE SFP port baglanyşygy üpjün edýär.GPeke GPON porty 128 ONU dolandyryp biler, bir enjam 1024 ONU çenli dolandyryp biler.Enjam gurmak we işe girizmek aňsat, operatorlaryň goýumlaryny azaldýar.Hyzmat üpjün edijiler üçin GPON esasly FTTH toruny ýerleşdirmek iň amatlydyr.Boýy aňsat gurnamak we ýer tygşytlamak üçin bary-ýogy 1U.

* ITU-T G.984 / G.988 standartyna laýyk geliň
* ONT / ONU-nyň uzakdan dolandyrylmagyny goldaň
* ITU-984.4 OMCI protokolyna laýyk gelýär

* Özbaşdak 1U 8PON ykjam dizaýny

GOLT2000 8 GPON porty, 8 sany GE optiki port + 8 sany GE elektrik porty, 10 sany Gigabit kartoçkasyny giňeltmek ýeri 2 * 10Gigabit SFP + ýokarlandyryş porty bilen üpjün edýär.Her PON porty 128 ONT goldaýar, bir şassi üçin jemi 1024 ONT.220VAC we -48VDC garyşyk goşa elektrik üpjünçiliginiň artykmaçlygyny goldaň.

* 2-nji gatlak kommutator
GOLT2000 güýçli gatlak 2 kommutasiýa kuwwatyna we 2-nji gatlak protokolyna eýe.Çalyşmagy, izolýasiýa we ýeke-täk iş tertibini goldamak.
Port toplumyny, VLAN, port tizligini, nobaty, akymy dolandyrmagy we ACL baý funksiýany goldaň.
Köp hyzmatly birleşmegi goldaň.

* QOS howpsuzlygy
GOLT doly DBA funksiýasyna we QoS hyzmatynyň ajaýyp ukybyna eýedir.DBA dört görnüşli geçirijilik giňligi we bäş görnüşli T-CONT arkaly GPON ulgamy üçin dürli QoS üpjün edýär.Dürli QoS talaplarynyň wagt gijikdirilişiniň, jitteriň we paket ýitgisiniň dürli iş akymlaryny kanagatlandyryp biler.

* Ulanylyşy aňsat dolandyryş ulgamy

CLI we SNMP dolandyryşyny goldaň.
OMCI standartyna laýyk gelmek
OMCI kanal protokolynyň üsti bilen biznesi dolandyrmagy amala aşyrmak: ONT funksiýanyň parametrleri, görnüşi, T-CONT işiniň sany, QoS parametri, konfigurasiýa haýyşy maglumatlary, öndürijilik statistikasy, awtomatiki habar beriş hadysasy ulgamy, ONT konfigurasiýasynda OLT amala aşyrylmagy, näsazlyk diagnozy, öndürijiligi we howpsuzlygy dolandyrmak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler